חוברת שנכתבה במיוחד לסייע לילדים בעלי קשיי קריאה בבואם ללמוד חומש.

הוראה מותאמת רכז מרחב
הוראה מותאמת רכז מרחב